Belgische Berner Sennenclub
B.B.S.C. vzw
Club belge du Bouvier Bernois
C.B.B.B. asbl

Home Berner Sennenhond
Bouvier Bernois
Bernese Mountain Dog
De Club
Le Club
The Club
Fokkerij
Élevage
Breeding
Shows
Expositions
Foto's
Photos
Pictures
Links Contact
FR

De socialisatie van uw hond


Toelichting:

Sinds enkele jaren organiseert de K.K.U.S.H. de test van sociaal gedrag.
De bedoeling van deze proef is na te gaan, in welke mate een hond sociaal is, ten opzichte van mensen en van andere honden.  Wekelijks worden er, overal in België, socialisatieproeven georganiseerd door de verschillende hondenscholen. Op de website van de K.K.U.S.H. en in de hondenscholen kan U altijd terecht voor de data en de plaatsen.  Na het slagen voor deze test ontvangt men, van de organiserende club, een penning van de K.K.U.S.H. om aan de halsband te hangen en een kaart, getekend door de twee keurmeesters, die de test afnemen.  Daarenboven worden alle geslaagde honden opgenomen in één grote database van de K.K.U.S.H. en wordt het slagen vermeld op de stamboom van de hond, wanneer men hem instuurt naar de K.M.S.H.  Ook voor ons ras is het belangrijk, dat zoveel mogelijk bezitters hun hond deze test doen slagen, alleen al om aan te tonen, hoe sociaal een Berner Sennenhond kan zijn !

Algemeen:

Deze test staat open voor alle honden, welke ten minste negen maand oud zijn, met of zonder stamboom. De honden dienen wel geregistreerd -getatoeëerd en/of gechipt- te zijn.  Het is de bedoeling aan alle geslaagde honden een attest te verlenen.  Het behaalde resultaat zal het bewijs zijn van sociaal gedrag, ten overstaan van mensen en andere honden, op het ogenblik dat de test werd afgenomen.  Alle honden die slagen voor de test, bekomen een attest en bovendien een stempel op hun stamboom.  Het inschrijvingsgeld wordt vastgelegd op 9 euro.

Loopse teven kunnen deelnemen in de laatste groep “teven”.

Jury:

Het aantal honden, die gekeurd kunnen worden door twee keurmeesters, is beperkt tot 36 honden per dag per twee Keurmeesters (6 uur keuren à rato van 6 honden per uur).  De jury is samengesteld uit twee Keurmeesters, die elk deel uitmaken van een andere sectie. (1B, 1C, 1D, 4B)

Doel van de test:

Het belangrijkste doel is: onderzoeken of de hond zich sociaal gedraagt, ten overstaan van mens en dier en zich normaal gedraagt in het verkeer.

Beoordeling:

Positief: zelfbewust / zeker / opmerkzaam / temperamentvol / speels / onbevangen.

Nog toelaatbaar: iets onstabiel / licht onzeker - de Keurmeester zal deze honden, tijdens de proef, aandachtig volgen.

Negatief: niet onder controle / onzeker / angstig / bijterig / agressief. Deze honden worden uitgesloten.

Het is de geleider toegestaan, tussen de oefeningen, de hond te belonen door lichte aanraking.  Het attest wordt enkel verleend aan die honden, die slagen in elke oefening.  Er worden noch kwalificaties noch punten toegekend. 

Er is enkel de beoordeling: Geslaagd of Niet Geslaagd.

De hond die niet geslaagd is mag, na een periode van vier maand, een tweede test aanvragen.

Inhoud van de test:

A. Gedeelte uit te voeren op een verkeersvrije plaats van min. 500m²

1. Laten betasten van de hond

De hond moet zijn tatoeage of ingeplante chip laten controleren. (Geleider mag de hond vasthouden).
Niet geregistreerde honden en/of honden zonder leesbare tatouage of chip, zijn van de test uitgesloten.
De hond die agressief of angstig reageert, wordt onmiddellijk uitgesloten, voor verdere deelname aan de proef.

2. Wandeling aan de leiband. (Leiband minimum 1 m lang)

2.1. Een weg van ten minste 25 m lang, met een linkse en een rechtse hoek, wordt afgelegd, waarna men door een groep van ten minste zes in de groep bewegende, pratende personen slalomt en stopt in het centrum van deze groep.(oppervl. 25m²)

Beoordeling:
Niet zo zeer de kwaliteit van het te volgen parcours, maar wel de manier waarop de hond met zijn geleider het te volgen traject aflegt, zijn de criteria: vreugdig, aandachtig, zonder angst of druk.

2.2. Daarna neemt de Geleider met zijn aangelijnde hond plaats op 10 m van de groep en wordt door de groep ingesloten tot op een afstand van 1m.  Op teken van de Keurmeester gaat de groep terug uit elkaar.

Beoordeling:
Het is van belang, dat de groep de hond op een rustige manier insluit en de afstand van 1m tot de hond respecteert.  De hond dient zich rustig en zonder onzekerheid te gedragen gedurende het insluiten.
Opspringen of blijken van speelsheid zijn niet als negatief te beoordelen.

2.3. De geleider plaatst de hond op 10m van de groep, (de leiband kan eventueel worden vastgehouden
door een andere persoon), en neemt plaats tussen de groep. Hierna roept hij zijn hond bij zich.  De leiband kan worden aangelaten.

Beoordeling:
Tijdens deze fase van de test beoordeelt men niet in hoeverre de hond onder appel staat, maar wel of de geleider in staat is de hond onder controle te brengen en te houden.  Bovendien moet de hond ook hier getuigen van rust en zelfverzekerdheid, wanneer hij zich tussen de groep dient te bewegen.

3. Gedrag zonder aanwezigheid van geleider.

De hond wordt door de geleider vastgelegd, met een leiband van 3m lengte en op een normale manier achtergelaten.  Dit kan zittend, liggend of staande.  De geleider gaat uit het zicht van de hond, gedurende 2 minuten. Gedurende deze periode, wordt de hond voorbijgelopen op een afstand van 5m, te rekenen vanaf het verankeringpunt van een aangepaste lijn (maw 2m buiten het bereik van de 3m lange lijn), door 2 personen zonder hond en daarna door 2 personen met honden.  Deze oefening dient individueel te worden uitgevoerd door iedere deelnemer.

B. Gedeelte uit te voeren op straat en/of voetpad met een normale circulatie van verkeer. (mensen en voertuigen).

4. De geleider wandelt met de hond aan de leiband.  (leiband min 1m lang)

Deze oefeningen worden in groep uitgevoerd.  (groep = max. 10 personen met hond).  De groep wordt 2 maal met tegemoetkomend verkeer gekruist door:

* Minimum twee personen zonder hond.
* Een jogger op een afstand van 1m.
* Een fietser op een afstand van 1.5m.
* Een auto, aan een snelheid van 40km/h, op een afstand van 3m.

Tot slot zal de groep in twee worden gesplitst, waarna de twee groepen elkaar twee maal zullen passeren, hond aan hond.Geschiedenis
Histoire
HistoryRasstandaard
Standard
Breed StandardGezondheid
Santé
HealthWelzijn
Bien-être
Well being
 

© Belgische Berner Sennenclub - Club belge du Bouvier Bernois 2017          Webdesign & maintenance: Dogsite.be

JOIN US ON FACEBOOK