Belgische Berner Sennenclub
B.B.S.C. vzw
Club belge du Bouvier Bernois
C.B.B.B. asbl

Home Berner Sennenhond
Bouvier Bernois
Bernese Mountain Dog
De Club
Le Club
The Club
Fokkerij
Élevage
Breeding
Shows
Expositions
Foto's
Photos
Pictures
Links Contact
FR

De Belgische Berner Sennenclub

De “Belgische Berner Sennen Club” werd opgericht op 21 augustus 1996.
Op 10 mei 2002 werd het statuut van de vereniging omgevormd naar vzw.

De doelstellingen van de vereniging zijn: de liefhebberij en fokkerij van Berner Sennenhonden zoveel mogelijk bevorderen.
Dit trachten we te bereiken, door zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de aankoop, het houden van en het fokken met Berner Sennenhonden.
De vereniging wil dus de spreekbuis zijn voor alles wat met Berner Sennenhonden te maken heeft en probeert allen, die ermee te maken hebben, met elkaar in contact te brengen.
Jaarlijks worden selectieproeven ingericht, om na te gaan in welke mate de deelnemende honden geschikt zijn, om ingeschakeld te worden voor de fok.
Tijdens deze proeven worden de honden dan gekeurd op hun voorkomen en op hun karakter.

Honden die deze selectieproef met goed gevolg doorstaan hebben, verdienen dan ook een extra aanbeveling voor de fok.
Naast deze keuring is ook een radiologische onderzoek van de heup- en ellebooggewrichten vereist.

Verder worden af en toe activiteiten georganiseerd, waarbij het gezellig samenzijn van liefhebbers met hun honden primeert.
Op deze informele samenkomsten kan U veel informatie bekomen over het ras en kunnen diverse ervaringen uitwisseld worden.

Vier maal per jaar verschijnt het clubblad, waarin alle informatie over de vereniging, samen met de geplande activiteiten, artikels in verband met het ras, resultaten van tentoonstellingen en selectieproeven en al wat er omtrent de Berner Sennenhond te beleven valt.

Voor fokkers, die zich houden aan de fokreglementen van de vereniging, is er de mogelijkheid tot pupbemiddeling, waarbij fokkers en eventuele kopers nader tot elkaar gebracht worden.
Deze bemiddeling is niet bindend: ze heeft een zuiver informatief en dienstverlenend karakter. Noch de fokker, noch de eventuele koper, worden, door deze tussenkomst, gebonden tot het kopen of verkopen van een hond.

Als grootste evenement organiseert de vereniging jaarlijks een tentoonstelling voor Berner Sennenhonden.
Alle eigenaars van een Berner kunnen hieraan deelnemen, ook de niet-leden.

Bovendien is er elk jaar een Algemene Ledenvergadering, waar de werking van de vereniging, over het voorbije jaar, wordt besproken en de vooruitzichten voor het volgende jaar worden bekeken.
Op deze bijeenkomst heeft elk lid de mogelijkheid zijn ervaringen, positief of negatief, zijn verwachtingen of suggesties, naar voor te brengen.
Zo geven de leden mee richting aan de werking van de vereniging.

Wij verwelkomen U graag als lid !Geschiedenis
Histoire
HistoryBestuur
Comité
CommitteeLidmaatschap
Affiliation
MembershipFormulieren
Formulaires
FormsReglementen
Règlements
Regulations


Activiteiten
Activités
ActivitiesBoetiek
Boutique
Shop
 

© Belgische Berner Sennenclub - Club belge du Bouvier Bernois 2017          Webdesign & maintenance: Dogsite.be

JOIN US ON FACEBOOK